Ένα κορίτσι που φωνάζει φτάνει σε νέα ύψη ευχαρίστησης.