Το ίδιο μουνί της Σαμόα, διαφορετικές γωνίες διασκέδασης