Οι καυτές συνεδρίες ντους οδηγούν σε ερωτικές συναντήσεις.