Ουγκάντα καυτερές βουτάνε σε μια άγρια, υδαρής σεξουαλική περιπέτεια.