Μια γυναίκα ευχαριστεί τον σύντροφό της με ένα συνθετικό εργαλείο αγάπης, οδηγώντας σε έντονο πάθος.