การออกกําลังกายที่รุนแรงของ FitnessBarbie นําไปสู่ช่วงเวลาที่ร้อนแรงและใกล้ชิด