การเต้นรําที่เย้ายวนใจของนิ่มรัตน์ ไคร่ร่านําไปสู่การเกี้ยวพาราสีที่เร่าร้อน