Ba người Brazil với hai người phụ nữ đầy tham vọng và một người đàn ông may mắn tham gia vào một cuộc tình ba.