Một cô gái tham gia vào công việc kinh doanh của cha cô trong một buổi tình dục nóng bỏng.