Một cô gái Hàn Quốc khám phá bên dữ dội của mình với sự mãn nguyện.