Một người đàn ông đồng tính bị đụ vào mông trong một cuộc gặp gỡ đồng tính nam.