Một cuộc gặp gỡ gợi cảm bị gián đoạn bởi những cái nấc biến thành một cuộc thám hiểm kỳ quặc.