Cuộc điều khiển hoang dã củaFiral dẫn đến cực khoái của cá heo.