Một người phụ nữ bị trói và bị đánh đập một cách tàn bạo bằng roi trong một buổi tập thể kích dục.