Chương trình hấp dẫn của Segsi Xayawaan khiến người xem muốn thêm nhiều hơn.