Terine Ng, một người đẹp Singapore, là ngôi sao trong hành động nóng bỏng.