Những người vợ chia sẻ một người tình trong một buổi tập thể nóng bỏng.