Các quan chức châu Âu tham gia vào các hoạt động nóng bỏng, tinh nghịch sau cánh cửa đóng kín.